Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruik of als u een overeenkomst met ons aangaat. Verder maken we duidelijk waarom we deze gegevens verzamelen. We verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiële) klanten en van gebruikers van onze website en andere diensten.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij en met welke doelen?Bij een bezoek aan onze website:

  • Verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van website te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens met als doel het beheren en verbeteren van onze website en het gebruik van onze website te analyseren (Google analytics). We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor de volgende gegevens verwerken: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en/of de duur van een bezoek aan onze website.
  • U kunt bij ons een contactformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Indien u met ons een overeenkomst aangaat:

  • Verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.
  • Verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.

 

Communicatie via social media

Wij zijn actief op social media zoals Facebook. Als u via social media contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres en/of e-mailadres.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo is onze website beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat en zijn onze computers en overige apparaten voorzien van toegangsbeveiliging en up-to-date antivirussoftware. Onze fysieke administratie is alleen bereikbaar en inzichtelijk voor de directie van Maatwerk Tuinen en ons boekhoudkantoor, dit laatste ten behoeve van onze fiscale verplichtingen.Inschakeling van derden

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als het echt nodig is voor onze dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Maatwerk Tuinen worden verwerkt door zogenaamde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het bedrijf dat onze boekhouding verzorgt, de partij die onze reviews verzamelt en onze hostingleverancier. De verwerkers en subverwerkers mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw gegevens worden (met uitzondering van de verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar ons kantoor te Lage Zwaluwe. U kunt uw verzoek ook mailen naar info@maatwerktuinen.nl. Om er zeker van te zijn dat u zelf dit verzoek doet, vragen wij u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Binnen vier weken wordt uw verzoek verwerkt.

 

Contactgegevens

Maatwerk Tuinen
Flierstraat 100-B
4926 AE  LAGE ZWALUWE

info@maatwerktuinen.nl

 

Contactpersoon privacyzaken

Liesbeth Oosting

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 september 2019.